SALE

Collection
Size
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
IMG_1109.jpg
OVERSIZED LINK EARRINGS
£6.00 £12.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
MONTAUK SHIRT 2 COLORS
£25.00 £60.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
IMG_1770.PNG
59.jpg
DUNYA JACKET 2 COLORS
£35.00 £110.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
IMG_9218_edited.jpg
IMG_9221.jpg
GUCCIFY3 BLOUSE
£35.00 £60.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
IMG_8515.jpg
IMG_9718_edited.jpg
LEXIA SHIRT DRESS 2 COLORS
£30.00 £65.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
IMG_8156_edited.jpg
IMG_8357.jpg
DELFI VEST
£39.00 £95.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
IMG_9083_edited.jpg
knitIMG_9083_edited.jpg
ZINAB JUMPER 2 COLORS
£29.00 £65.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
PEYTON SHIRT - WHITE
£30.00 £80.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
IMG_8141_edited.jpg
SLUB SHIRT - WHITE
£39.00 £69.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
IMG_8700_edited.jpg
IMG_8699_edited.jpg
LORENZO2 DRESS
£39.00 £100.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
IMG_7868.jpg
IMG_7791_edited.jpg
BRINN TRENCH
£39.00 £110.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
IMG_8071_edited.jpg
IMG_7711_edited_edited.jpg
JEN2 JUMPER 2 COLORS
£25.00 £65.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
DCAA26D3-92BE-445D-A4D6-3B8FD505F86E.jpg
IMG_9163_edited_edited.jpg
DEAN JACKET
£39.00 £95.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
IMG_9132_edited.jpg
IMG_9132.jpg
ALMA SKIRT
£24.00 £55.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
INDY JUMPER
£28.00 £55.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
LILI2 DRESS 2 COLORS
£25.00 £75.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
IMG_8661_edited_edited_edited.jpg
IMG_7926_edited.jpg
ARDEN BLOUSE 2 COLORS
£29.00 £60.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
MANOLO DRESS 2 COLORS
£25.00 £65.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
LOFTY T SHIRT 2 COLORS
£20.00 £55.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
DINA RUCHED TOP - 2 COLORS
£19.00 £59.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
DW_191009_Jovonna_19_1810.jpg
DW_191009_Jovonna_19_1777.jpg
LARGE HAIR BOW
£9.00 £15.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
DW_191009_Jovonna_28_2477.jpg
DW_191009_Jovonna_28_2481.jpg
JEN JUMPER - BLACK
£35.00 £69.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
DW_191009_Jovonna_32_2797.jpg
DW_191009_Jovonna_32_2789.jpg
JEN JUMPER - WHITE
£35.00 £69.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
DW_191009_Jovonna_16_1541.jpg
DW_191009_Jovonna_16_1512.jpg
OKU DRESS - KHAKI
£29.00 £119.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
GIANA TROUSERS
£30.00 £85.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
ROMINA DRESS WHITE
£39.00 £80.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
DW_191009_Jovonna_41_3585.jpg
DW_191009_Jovonna_41_3580.jpg
FLORENTINE JUMPER
£59.00 £78.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
DW_191009_Jovonna_01_0079.jpg
DW_191009_Jovonna_01_0097.jpg
CRANLEY KNITTED DRESS
£65.00 £89.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
COIN EARRINGS
£6.00 £12.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
CHAIN EARRINGS
£12.00 £25.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
PADLOCK EARRINGS
£12.00 £25.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
GOLD PADLOCK NECKLACE
£12.00 £25.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
OVERSIZE PEARL EARRINGS
£5.00 £10.00
Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out Sold out
C PEARL EARRINGS
£6.00 £12.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
BEVERLY SHIRT/JACKET 2COLORS
£40.00 £79.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
SANTSI BLOUSE
£19.00 £80.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
LENNIS BLOUSE
£20.00 £55.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
BOLIVIAN SHIRT 2 COLORS
£20.00 £55.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
BERRIMA SKIRT CREAM
£20.00 £50.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
FRUTTA LACE ROMPER
£20.00 £60.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
ANSON BLOUSE
£30.00 £55.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
KUNA BLOUSE
£30.00 £50.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
LUBO TROUSERS
£20.00 £48.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
LILETH TROUSERS
£25.00 £60.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
JALISA DRESS
£30.00 £75.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
WREN JACKET DRESS
£30.00 £80.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
MOE JUMPSUIT
£20.00 £65.00
Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale Sale
MINNOW%20WHITE_edited.jpg
MINNOW%20WHITE%20(2)_edited.jpg
MINNOW TOP 2 COLORS
£20.00 £55.00